Pius Park één van de ambities Beweegakkoord Peel en Maas

Beweeg Peel en Maas Een samenleving die volop in beweging is moet je onderhouden, faciliteren en stimuleren. En dat doen we vanuit het Pius Park voor heel Peel en Maas. Vanuit het oogpunt dat iedereen moet kunnen sporten en bewegen is er in 2018 een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het sportakkoord is gericht op versterking van de sport en het stimuleren van samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders. Onderdeel van het Nationaal Sportakkoord is de regeling Lokaal Sportakkoord. In de gemeente kan een sportakkoord gesloten worden en dan komen er middelen vrij om het akkoord uit te voeren. Ook in Peel en Maas hebben we een lokaal Beweegakkoord opgesteld, samen. Samen bewegen we Peel en Maas.

Beweegakkoord Peel en Maas 

Piuspark: unieke samenwerking tussen zorg, wonen, religie, sportverenigingen en onderwijs
In het  Pius Park zijn tal van organisaties en verenigingen actief en de intentie is om met dit beweegakkoord een verkenning aan te gaan elkaar meer op te zoeken.

Het verkennende gesprek richt zich op hoe we de sporten binnen onze eigen
vereniging kunnen uitoefenen met meer gebruik van elkaars expertises. Daarbij is
het doel om sporten leuker, gevarieerder, sprankelender, veelzijdiger en
uitdagender te maken dan die al is. De verkenning wordt aangegaan door middel
van het Athletic Skills Model. Dit zijn een tiental basisbewegingen die in veel
sporten worden herkend.

Met de trainers op het sportcomplex wordt gekeken hoe er vanuit het Athletic
Skills Model onderling verbindingen kunnen worden gelegd met als doel de
trainingen gevarieerder en aantrekkelijker te maken. Samenwerking vindt plaats
vanuit de basis, vanuit het sporten zelf. Daar gaan de verschillende organisaties
elkaar op vinden.
De eerste stap in het verwezenlijken van deze ambitie is om het gesprek aan te
gaan. Er wordt hiermee een impuls gegeven aan de samenwerking met een
gedegen opbouw door te starten waar eenieder het uiteindelijk voor doet,
namelijk de sport.

Een tweede actie die nodig is om te verwezenlijken is een skillsgarden op het
Piuspark. Dit is een aangepaste inrichting op het terrein met allerlei voorzieningen
om de basisbewegingen te kunnen beoefenen.
Deze skillsgarden is gericht op de verenigingen die
gebruik maken van het sportcomplex alsook
deelnemers van buiten de verenigingen. Het gaat om
gebruikers van jong tot oud en op alle niveaus
binnen de sport.
Met deze ambitie wordt geïnvesteerd in kennis van de trainers en een sportvoorziening.

Om de voorziening optimaal te gebruiken is er
kennis nodig die wordt vergaard via cursussen en opleidingen.

Note: inmiddels hebben 24 trainers, leerkrachten en fysiotherapeuten de opleiding tot ASM instructeur afgerond.