Bijeenkomst 13-10-16: Sport in 2020

Op donderdag 13 oktober vond in het Bouwens van der Boijecollege de eerste bijeenkomst “Sport in 2020, wat is jouw droom” plaats.

Een groep enthousiaste vertegenwoordigers van diverse organisaties spraken die avond met elkaar over actuele uitdagingen, ambities en dromen rondom de sportieve omgeving in Panningen. Tijdens de bijeenkomst bleek een grote behoefte te bestaan aan meer samenwerking, open houding naar elkaar, van elkaar leren, flexibel en vernieuwend aanbod, nieuwe doelgroepen, beter gebruik accommodaties en zelfsturende verenigingen. Maar ook om samen uitdagingen aan te gaan zoals teruglopend ledenaantal, minder vrijwilligers en accommodatie knelpunten.

Meer weten?

Meer weten over deze bijeenkomst? Bekijk: