Vlekkenplan Pius Park

Tijdens de Pius Park Proat in mei hebben de partners goedkeuring gegeven aan het vlekkenplan Pius Park.

Samen werken aan een toekomstbestendig sport- leer- en beweegaanbod, dat is afgestemd op de vraag en behoefte van de gebruikers. De verder vorm te geven samenwerking richt zich op vernieuwing van het aanbod, communicatie,
gebiedsontwikkeling, onderlinge versterking toekomstig bestaansrecht en het verder invulling geven aan de lokaal
maatschappelijke rol. Pius Park wordt daardoor ontwikkeld tot een leer- leef- beweeg- sportpark voor iedereen waarin ontmoeten centraal staat!

Missie

Het Pius Park is een bruisend park voor iedereen, waarin gebruikers vrij of georganiseerd kunnen sporten, bewegen, vertoeven en ontmoeten. Het Pius Park wil hiermee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en gezonde levensstijl in Peel en Maas. Bouwen aan het “Goede Leven” , een samenleving waar men oog heeft voor de verschillende dimensies van positieve gezondheid; bewegen, mentale fitheid, zingeving, kwaliteit van leven, participatie en het dagelijks  functioneren.

Visie

Pius Park staat voor het “Goede Leven” Volgens de principes van het “Goede Leven” ontstaat een groen leer- leef- sportPARK waar scholieren, inwoners, bedrijven en verenigingen intensief gebruik van maken. Faciliteiten, diensten en voorzieningen die voorzien in de behoeften van de gebruikers en die aansluiten bij de toekomstige ontwikkelingen. Samen op zoek naar een gezond en bewust leven; menselijk, duurzaam en sportief.

• Door met alle betrokken partijen samen op te trekken ontstaat een krachtig en bloeiend PIUS PARK waar ontmoeting centraal staat.

• Door met elkaar samen te werken kan er gewerkt worden aan een toekomstbestendig gebied met toekomstbestendige sportverenigingen waar onderwijs, wonen en zorg gebruik van kunnen maken.

• Het gebied voorziet een lokale en regionale behoefte door het aanbod van de partners, de juiste faciliteiten en multifunctionele gebiedsinrichting.