26 november Pius Park bijeenkomst

2018 loopt ten einde, een mooie tijd voor een terugblik. Op diverse terreinen is er veel gebeurd. We hebben 15 april onze eerste open dag georganiseerd met een aantal partners. We hebben een uitgebreide inventarisatie achter de rug van wensen, verbeterpunten en ideeën t.a.v. het gebied Pius Park. We hebben een inspiratiebezoek gebracht aan Leisurepark De Bandert in Echt. We hebben overleggen gevoerd met diverse partijen.
We hebben ook geluisterd naar elkaar en geconcludeerd dat er nog veel moet gebeuren om te komen tot een echt Pius Park waarin alle partijen met elkaar samenwerken. We hebben geluisterd naar de behoeften vanuit de sportverenigingen. We hebben gehoord dat er nog allerlei hulpvragen zijn. Men wil graag samenwerken maar het moet ook lukken.
Dit alles samen heeft geleid tot een nieuw plan van aanpak voor 2019. De waarom vraag kwam diverse malen voorbij en is nu zichtbaarder opgenomen in het plan. Met een nieuwe overlegstructuur willen we in 2019 slagvaardiger aan de slag gaan. Twee overlegvormen, een overlegvorm apart voor de sportverenigingen en een overlegvorm met alle partners van het Pius Park (sport, onderwijs, wonen en zorg).

De vergaderagenda voor 2019:

Sportverenigingen

– 28 januari
– 25 maart
– 20 mei
– 23 september
– 25 november

Pius Park Proat (alle partners)

– 18 februari
– 06 mei
– 24 juni
– 28 oktober
– 16 december