Hét leer-, beweeg-, leef- en zorgpark van en voor iedereen.

Wat in maart 2017 begonnen is met meer samenwerking tussen sportverenigingen onderling is uitgegroeid tot een
samenwerking met het hele gebied. Onderwijs, Wonen Limburg en de Zorg zijn aangesloten en zijn net als de sportverenigingen en sportaccommodaties belangrijke partners.

Er is kennis gemaakt met de aangrenzende buurtverenigingen die net als de partners gebruik gaan maken van het Pius Park. Alle partijen leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het Pius Park tot een optimaal woon- werk- en leefklimaat (Het Goede Leven) in Peel en Maas.

Samen werken aan een toekomstbestendig sport- leer- en beweegaanbod, dat is afgestemd op de vraag en behoefte van de gebruikers. De verder vorm te geven samenwerking richt zich op vernieuwing van het aanbod, communicatie,
gebiedsontwikkeling, onderlinge versterking toekomstig bestaansrecht en het verder invulling geven aan de lokaal
maatschappelijke rol. Pius Park wordt daardoor ontwikkeld tot een leer- leef- beweeg- sportpark voor iedereen waarin ontmoeten centraal staat!

Nieuws
Pius Park volop in ontwikkeling
17 november 2021
Pius Park volop in ontwikkeling
Activiteit
Openbare bootcamproute voor iedereen
1 december 2021
Openbare bootcamproute voor iedereen

Ontwikkeling Pius Park

Pius Park één van de ambities Beweegakkoord Peel en Maas
Pius Park één van de ambities Beweegakkoord Peel en Maas
Piushof
Piushof
Ondertekening intentieovereenkomst
Ondertekening intentieovereenkomst